In 2016 was Haïti het zwaarste door extreme weersomstandigheden getroffen land ter wereld. De gevolgen van de klimaatverandering zijn goed merkbaar.

In 2016 was Haïti het zwaarste door extreme weersomstandigheden getroffen land ter wereld. Gezien over een langere periode (1997 – 2016) bevindt ze zich op de tweede plaats na Honduras. De Global Climat Risk Index (2018) maakt Haïti’s klimatologische kwetsbaarheid meer dan duidelijk.

Het midden in de ‘orkaangordel’ gelegen Haïti werd in september 2016 zwaar getroffen door de orkanen Matthew en Nicole. Orkaan Matthew - de eerste categorie 4 orkaan die het land trof sinds 1963 – staat te boek als de zwaarste natuurramp die Haïti getroffen heeft na de aardbeving in 2010. 500 mensen verloren het leven en meer dan een miljoen inwoners waren aangewezen op humanitaire noodhulp. Een eerder rampjaar was 2008, toen vier orkanen - Ike, Faye, Hanna en Gustav – het land binnen 30 dagen troffen.

Orkaangordel

Volgens de Amerikaanse hulporganisatie USAID (Climate Risk Profile, 2017) is Haïti in Midden-Amerika en het Caraïbisch gebied het meest kwetsbare land voor wat betreft klimaatverandering. Dit heeft te maken met tal van factoren: ongunstige ligging in de ‘orkaangordel’; bergachtige topografie (63 % van het grondgebied heeft een hellingsgraad van meer dan 20 %); manier van landgebruik; ontbossing en gronderosie; hoge bevolkingsdichtheid; laag inkomen per hoofd van de bevolking; gebrekkige infrastructuur; politieke instabiliteit etc.

Klimaatverandering voelbaar

De gevolgen van wereldwijde klimaatverandering zijn op Haïti al voelbaar. Gerekend vanaf 1960 is er sprake van een temperatuurstijging van 0,45 graden; valt er minder regen; is het aantal hete dagen per jaar met 63 toegenomen; is de intensiteit van Atlantische orkanen toegenomen en zijn (kust)vlaktes kwetsbaarder geworden voor overstromingen door regenwater, modderstromen, of zeespiegelstijging (USAID, 2017). Onderstaand schema geeft weer wat de verwachte effecten van klimaatverandering zijn op het gebied van landbouw, gezondheidszorg, economisch groei, regering en onderwijs.

klimaatverandering

XL
LG
MD
SM
XS